Parents‎ > ‎

Bell Schedule

Regular Bell Schedule
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell       7:20-7:28  
Block 1   7:32-9:00   
Block 2   9:05-10:32   
Block 3   10:37-11:07   
  1st Lunch  10:37-11:07  11:07-12:37
  2nd Lunch 11:07-11:37  10:37-11:07/11:37-12:37
  3rd Lunch 11:37-12:07  10:37-11:37/12:07-12:37 
  4th Lunch 12:07-12:37  10:37-12:07 
Block 4    12:42-2:10   

Late Start-Professional Development/1 Hour Delay
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell       8:20-8:28  
Block 1   8:32-9:40  
Block 2   9:45-10:52  
Block 3   10:57-11:27  
  1st Lunch  10:57-11:27 11:27-12:57
  2nd Lunch 11:27-11:57 10:57-11:27/11:57-12:57
  3rd Lunch 11:57-12:27 10:57-11:57/12:27-12:57
  4th Lunch 12:27-12:57 10:57-12:27
Block 4    1:02-2:10  

2 Hour Delay
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell       9:20-9:28  
Block 1   9:32-10:20  
Block 2   10:25-11:12  
Block 3   11:17-1:17
 
  1st Lunch  11:17-11:47
11:47-1:17
  2nd Lunch 11:47-12:17
11:17-11:47/12:17-1:17
  3rd Lunch 12:17-12:47
11:17-12:17/12:47-1:17
  4th Lunch 12:47-1:17
11:17-12:47
Block 4    1:22-2:10
 

Extended Advisory (Short-25 Minutes)
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell      7:20-7:45  
Block 1   7:49-9:11  
Block 2   9:16-10:38  
Block 3   10:43-12:43  
  1st Lunch  10:43-11:13 11:13-12:43
  2nd Lunch 11:13-11:43 10:43-11:13/11:43-12:43
  3rd Lunch 11:43-12:13 10:43-11:43/12:13-12:43
  4th Lunch  12:13-12:43 10:43-12:13
Block 4    12:48-2:10  


Extended Advisory (Long-50 Minutes)
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell        7:20-8:10  
Block 1   8:14-9:28  
Block 2   9:33-10:46  
Block 3   10:51-12:51  
  1st Lunch  10:51-11:21 11:21-12:21
  2nd Lunch 11:21-11:51  10:51-11:21/11:51-12:51
  3rd Lunch 11:51-12:21 10:51-11:51/12:21-12:51
  4th Lunch 12:21-12:51 10:51-12:21
Block 4    12:56-2:10  

Pep Assembly Schedule
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell    
7:20-7:28  
Block 1   7:32-8:50  
Block 2   8:55-10:12  
Block 3   10:17-12:17  
  1st Lunch  10:17-10:47 10:47-12:17
  2nd Lunch 10:47-11:17 10:17-10:47/11:17-12:17
  3rd Lunch 11:17-11:47 10:17-11:17/11:47-12:17
  4th Lunch 11:47-12:17 10:15-11:45
Block 4    1:40-2:10  
 Pep Assembly  1:40-2:10 
 
Exam Schedule A
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell       7:20-7:28  
1st Block Exam   7:32-9:32  
Block 2   9:37-10:00  
Block 3   10:05-12:05  
  1st Lunch 10:05-10:35 10:35-12:05
  2nd Lunch 10:35-11:05 10:05-10:35/11:05-12:05 
  3rd Lunch 11:05-11:35 10:05-11:05/11:35-12:05
  4th Lunch 11:35-12:05 10:05-11:35
 4th Block Exam  12:10-2:10 

Exam Schedule B
 Block        Time  Class Meets(During Lunch)
R.A.M. Bell       7:20-7:28  
Block 1   7:32-7:55  
2nd Block Exam   8:00-10:00  
4th Block   10:05-12:05  
  1st Lunch  10:05-10:35 10:35-12:05
  2nd Lunch 10:35-11:05 10:05-10:35/11:05-12:05 
  3rd Lunch 11:05-11:35 10:05-11:05/11:35-12:05
  4th Lunch 11:35-12:05 10:05-11:35
 3rd Block Exam 12:10-2:10